Επικοινωνία

PRESS KIT

press kit

Πακέτο προβολής για δημοσιογράφους. Περιέχει το δελτίο τύπου, τα εικαστικά της Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων και διάφορα άλλα χρήσιμα για την προβολή της δράσης.